CENÍK

TVŮRČÍ TEXTY PRO RŮZNÉ ÚČELY

(HODINOVÁ SAZBA)

od 300 Kč

PR, BLOGOVÉ, MAGAZÍNOVÉ ČLÁNKY

(NORMOSTRANA)

od 300 Kč

PRODUKTOVÉ A JINÉ POPISKY

(KUS)

od 60 Kč

REVIZE S ÚPRAVOU STYLISTIKY TEXTŮ

(HODINOVÁ SAZBA)

od 150 Kč