CENÍK

WEBOVÉ TEXTY

(HODINOVÁ SAZBA)

od 350 Kč

PR, BLOGOVÉ, MAGAZÍNOVÉ ČLÁNKY

(NORMOSTRANA)

od 350 Kč

REVIZE S ÚPRAVOU STYLISTIKY TEXTŮ

(HODINOVÁ SAZBA)

od 150 Kč