CENÍK

WEBOVÉ TEXTY

(HODINOVÁ SAZBA)

prezentace, popisky, kompletní otextování webů, akcí a pozvánek, e-booky, příspěvky a správa sociálních sítí

od 500 Kč

ČLÁNKY

(NORMOSTRANA)

magazínové, PR, odborné a blogové články

od 500 Kč

REVIZE S ÚPRAVOU STYLISTIKY TEXTŮ

(HODINOVÁ SAZBA)

revize (uhlazení) textů s jejich celkovými úpravami a opravami

podle rozsahu a domluvy